Projecten

Coaching en advisering Eleos

Lopend Vuur begeleidde de afdeling Communicatie al enkele jaren als klankbord en adviseur. Onder andere bij het strategisch communicatieplan en bij het Kernwaardentraject. En dan vooral de uitwerking van de kernwaarden in de organisatie. Zo kun kernwaarden een afwegingskader zijn bij besluiten en ook heel praktisch richtinggeven aan het gedrag van de medewerkers. In december 2010 begeleidde Lopend Vuur de teamdag van de afdeling Communicatie waarin de medewerkers de kernwaarden concretiseerden in persoonlijke aandachtspunten en concrete acties. Ook begeleidde Judith de Gelder de afdeling Communicatie in een bijeenkomst over hun teamrollen (Belbin) en de opbouw en specialisaties van het team.

 

Training Klaar om te veranderen, Rijkswaterstaat Directie Zuid Holland

 

De afdeling Planvorming van Rijkswaterstaat ziet veel veranderingen en bezuinigingen op zich af komen. Hoe bereid je je daar eigenlijk op voor? Persoonlijk en als team? En waar moet je op letten? Hoe kan je er sterker uitkomen of kan dat eigenlijk niet? Wat moeten we als team nu doen of juist laten?

Naar aanleiding van deze vraag ontwikkelde Lopend Vuur de training ‘Klaar om te veranderen?’ In deze training inventariseerden we de veranderopgaven, namen we (interactief) belangrijke principes en ervaringen in verandertrajecten door en besteedden we nadrukkelijk aandacht aan de verschillende manieren waarop medewerkers omgaan met veranderingen en de verwerking ervan.