Reorganisatie Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) gemeente Utrecht

Meer en beter samenwerken, samen slimmer en flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de stad. Onder dit motto werkte Lopend Vuur aan een reorganisatie van de dienst waarin zowel de organisatiestructuur veranderde als de manier van werken. Judith de Gelder was als senior communicatieadviseur verantwoordelijk voor de communicatie en zorgde als lid van het kernteam mede voor zowel de plannen als de dagelijkse uitvoering van activiteiten. Kern in de aanpak van de verandering was de communicatie via de directe managers. Met de aanpak werkten we al vóór de structuurverandering aan cultuurverandering. En dat heeft zeker vruchten afgeworpen. De dienst is vanaf 1 januari 2010 anders georganiseerd.