Zilveren Kruis

Ontwikkelen Communicatiestrategie gemeenten. Maken strategisch plan en uitvoering ervan. Onder andere Gespreksdocument Grensvlakken Wmo, Wlz en Zvw, gesprekskaarten voor wijkteams en wijkverpleegkundigen, nieuwsbrief, website.