Projecten

Zilveren Kruis

Ontwikkelen Communicatiestrategie gemeenten. Maken strategisch plan en uitvoering ervan. Onder andere Gespreksdocument Grensvlakken Wmo, Wlz en Zvw, gesprekskaarten voor wijkteams en wijkverpleegkundigen, nieuwsbrief, website.

Valveco

Valveco wil zich goed voorbereiden op de toekomst en solide continuïteit blijven bieden aan wereldwijde klanten in de scheepvaart. Als changemanager ai verzorgde Judith de Gelder de communicatie in de voorbereiding voor- en keuze van een passend ERP-systeem. Kern in de aanpak was de persoonlijke communicatie met de medewerkers en hun hoge betrokkenheid bij de keuzes. (2016 afgerond)

Lelie zorggroep

Merkenstrategie, huisstijl, afdeling Marketing en Communicatie (2015 afgerond)
Na haar opdracht om een Merkenstrategie te ontwikkelen voor Lelie zorggroep was Judith drie jaar in dienst van Lelie zorggroep als manager Marketing en Communicatie. Ze hield zich onder andere bezig met het opbouwen van de afdeling, de invoering van de huisstijl, het werken met zelfsturende teams, de ontwikkeling van het Lelie magazine en de communicatie rond de transitie van de langdurige zorg.

Jongeriusoverleg

Het Jongeriusoverleg was tot 2015 een klein informeel overleg tussen directeuren van zorgverzekeraars en gemeenten. Na een succesvol overleg met staatssecretaris Van Rijn was er behoefte aan landelijke verbreding en ontwikkeling van dit initiatief. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben als opdrachtgevers van de zorg immers diverse belangrijke thema’s om samen te ontwikkelen (bijvoorbeeld preventie, GGZ, kwetsbare ouderen).
Judith de Gelder verzorgde als strategisch communicatieadviseur de positionering van het overleg, een bijpassende huisstijl en website. In samenwerking met bureau AEF maakte ze vervolgplannen en voerde deze uit. In 2016 waren er vier drukbezochte en zeer succesvolle Inspiratieconferenties. De website www.versterkensamenwerking.nl heeft vele bezoekers en aan het overleg zijn inmiddels ruim 1200 belangstellenden verbonden.
In 2017 is het Jongeriusoverleg meer en meer een bekende naam bij gemeenten en zorgverzekeraars, VNG, ZN en het ministerie van VWS. Het overleg kreeg onlangs subsidie om ook in 2017 verder te gaan met haar doelen om opdrachtgevers van de zorg te inspireren, samen leren, kennis te verbreden en thema’s te ontwikkelen.

Sociale Dienst Drechtsteden

 (december 2006 – maart 2007)

Bij samenvoeging van zes sociale diensten tot één Sociale Dienst Drechtsteden verzorgde Judith de Gelder (toen werkzaam bij Ziel & Zaligheid) het communicatieplan voor interne en externe communicatie en coördinatie van de uitvoering ervan. Van managersbijeenkomsten, cultuurtafels, website en regelmatige heldere voortgangscommunicatie voor medewerkers tot ontwikkeling van een nieuwe huisstijl, een slogan en inzet van middelen.

Servicecentrum Drechtsteden

(juni 2007 – april 2008)

Voor zes gemeenten die sinds 1 april 2008 samenwerken in een Servicecentrum verzorgde Judith de Gelder (toen werkzaam bij Ziel & Zaligheid) het communicatieplan voor interne en externe communicatie en coördinatie van uitvoering ervan. Van managersbijeenkomsten, cultuurtafels, website en regelmatige heldere – en eerlijke – voortgangscommunicatie voor medewerkers tot ontwikkeling van een nieuwe huisstijl, een slogan en inzet van middelen. Zo werden managers zich bewust van hun functie als belangrijkste communicator in het veranderproces en kreeg de Sociale Dienst Drechtsteden een eigen gezicht met de nieuwe huisstijl, slogan en passende communicatiemiddelen.

Digitale Post Drechtsteden

 (april 2008 – september 2008)

De dagelijkse post niet meer op het bureau maar op de computer. Voor deze nieuwe manier van werken zorgde Lopend Vuur in opdracht van het Servicecentrum Drechtsteden voor optimale interne communicatie tijdens implementatie van digitale post in de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, afgestemd op de cultuur en werkwijze van de organisaties.

Reorganisatie Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) gemeente Utrecht

Meer en beter samenwerken, samen slimmer en flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de stad. Onder dit motto werkte Lopend Vuur aan een reorganisatie van de dienst waarin zowel de organisatiestructuur veranderde als de manier van werken. Judith de Gelder was als senior communicatieadviseur verantwoordelijk voor de communicatie en zorgde als lid van het kernteam mede voor zowel de plannen als de dagelijkse uitvoering van activiteiten. Kern in de aanpak van de verandering was de communicatie via de directe managers. Met de aanpak werkten we al vóór de structuurverandering aan cultuurverandering. En dat heeft zeker vruchten afgeworpen. De dienst is vanaf 1 januari 2010 anders georganiseerd.

Training Adviseren met de Roos van Leary

De Roos van Leary is een redelijk oud maar nog steeds een goed en beproefd model om adviesvaardigheden verder te ontwikkelen. Lopend Vuur verzorgde een praktische training met diverse voorbeelden, casussen en tests voor een netwerkgroep communicatieadviseurs van christelijke zorgorganisatie én voor het communicatieteam van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Utrecht.