Sociale Dienst Drechtsteden

 (december 2006 – maart 2007)

Bij samenvoeging van zes sociale diensten tot één Sociale Dienst Drechtsteden verzorgde Judith de Gelder (toen werkzaam bij Ziel & Zaligheid) het communicatieplan voor interne en externe communicatie en coördinatie van de uitvoering ervan. Van managersbijeenkomsten, cultuurtafels, website en regelmatige heldere voortgangscommunicatie voor medewerkers tot ontwikkeling van een nieuwe huisstijl, een slogan en inzet van middelen.